بیرجند| قطار وعده‌های بدون عمل برای کارگران؛ اینجا کاری برای کارگران نیست + فیلم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته با انتخاب نام‌هایی با موضوعات اقتصادی سعی دارند همگان را نسبت به وجود

ادامه