کردستان| جوانان کارآفرین بیجار که منتظر وعده‌ اشتغالزایی دولت نشدند + فیلم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیجار، جوانان کارآفرین بیجاری منتظر وعده‌های ایجاد میلیونی شغل از سوی دولت نشده و خودشان با هزینه شخصی‌شان، کارگاه

ادامه